Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania ba-lotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” pochodzących z terenu Gminy Załuski.
2. Kod odbioru odpadów: 02 01 04.
3. Zadanie realizowane jest w ramach programu priorytetowego nr 2.8 „ Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej i finansowane będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.06.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Załuski 67
Załuski 09-142
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe
  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Urząd Gminy w Załuskach
Załuski 67
Załuski 09-142
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się