Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Ostrów oraz podległych jednostek , obiektów i infrastruktury.

» Opis zapytania

Przedmiotem zmówienia jest dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Ostrów oraz podległych obiektów i infrastruktury. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 z późn. zm.), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23.04.1964r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93, z późn. zm.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 1. Wykaz i charakterystyka obiektów w Gminie Ostrów – Załącznik nr 3 do SIWZ 2. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej dla poszczególnych grup taryfowych w okresie od 01.07.2020 do 30.06.2021 w obiektach Zamawiającego wynosi 1 563 430 kWh – załącznik nr 3 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Ostrów 225
Ostrów 39-103
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Gmina Ostrów
Ostrów 225
Ostrów 39-103
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się