Dostawa trumien do PUK sp. o. o. Zakład Usług Pogrzebowych ul. Kochanowskiego 1

» Opis zapytania

DOSTAWA TRUMIEN
Szczegółowe dane dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i ilości zostały opisane w zał. Nr 2 SIWZ – Kosztorysie ofertowym - lub tożsame.
Ponadto jeżeli nie opisano w tabeli innych wymiarów przyjmuje się szer. min. 0.70 m, wys. min. 0.50 m, dł. min. 2.00 m wymiar wewnętrzny - szer. Min. 0,6 m, wys. min. 0,48 m, dł. min. 1,96 warstwa płynochłonna z materiału biodegradowalnego o grubości min. 5 cm. Zamawiający ma prawo zamówić do 30 % ilości trumien w rozmiarze krótszym o 10 % w cenie odpowiedniej trumny standardowej. Zamawiający ma prawo zamówić do 5% ilości trumien większych od 10% do 20% w cenie wyższej proporcjonalnie o 10 – 20 0% od ceny podstawowej.

Kolory
- orzech jasny i ciemny,
- mahoń jasny i ciemny,
- brąz jasny i ciemny,
- biały

Dostawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia ze szczególną starannością z materiałów o wymaganych parametrach , cechach jakościowych,( drewno bez przebarwień, pęknięć, właściwie wysezonowane) Zamawiający w zamówieniu określi wielkość i kolor. W przypadku wystąpienia usterek, wad, braków wyrób zostanie wymieniony lub naprawiony przez dostawcę na jego koszt.
Ilość trumien zamawianych jednorazowo minimum 10 szt. Zamówienie będzie realizowane w terminie określonym w ofercie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Suwalska 38
Ełk 19-300
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Opakowania dekoracyjne
  • Opakowania przemysłowe
  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ełku
ul. Suwalska 38
Ełk 19-300
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się