Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych ze Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych powstających w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz Oddziale w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 59 określonych w formularzu cenowym (załącznik Nr 2 do SIWZ) zgodnie z katalogiem odpadów o kodach 180103, 180104, 180106, 180107, 180109.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.06.2020 | 10:45


» Lokalizacja

ul. Spacerowa 5
Morawica 26-026
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy
ul. Spacerowa 5
Morawica 26-026
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się