PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DYSTRYBUCJĘ I SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW UŻYTKOWANYCH PRZEZ KOMENDĘ POWIATOWĄ POLICJI W CHOJNICACH I JEDNOSTEK JEJ PODLEGŁYCH

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i dystrybucja energii elektrycznej w obiektach policji KPP Chojnice.

Adres punktu poboru energii elektrycznej

l.p. PPE Kod pocztowy Miejscowość Ulica Numer domu taryfa moc ilość kWh na okres obowiązywania umowy
1 PLENED0000059000 0000010
57997161 89-600 Chojnice Warszawska 13 C11 27 180 000
2 PLENED0000059000 0000010566491152 89-600 Chojnice Gdańska 49 C11 15 50 000
3 PLENED0000059000 0000010676666183 89-632 Brusy Wojska Polskiego 35 C11 14 36 000
4 PLENED0000059000 0000010235771135 89
650 Czersk Zielińskiego 6 C11 14 62 000
5 PLENED0000059000 0000010257433107 89-606 Charzykowy Jeziorna 56 C12 B 22 52 000

Wykonawca musi posiadać Generalną Umowę Dystrybucyjną zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

Przedmiot postępowania nie jest objęty wykazem załącznika nr 15 do ustawy z dnia 09.09.2019.(DZ.U.2019, poz.1751).

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA OKREŚLA SIWZ ORAZ UMOWA.

Art. 93
1a. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:
1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji elektronicznej albo
2) zaproszeniu do negocjacji – w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo
3) zaproszeniu do składania ofert – w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.06.2020 | 11:30


» Lokalizacja

ul. Okopowa 15
Gdańsk 80-819
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
ul. Okopowa 15
Gdańsk 80-819
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się