ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KUŚLIN

» Opis zapytania

1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kuślin od 5000 mieszkańców.
2. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych (raz w roku w okresie wiosennym) i zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego (dwa razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym) w terminach podanych do wiadomości mieszkańcom z odpowiednim wyprzedzeniem (w harmonogramie odbioru odpadów).
3. Zorganizowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) i jego prowadzenie.
4. Dokonywanie na zlecenie Zamawiającej, dodatkowych odbiorów odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
5. Dostarczanie w ramach przedmiotu zamówienia worków do selektywnej zbiórki odpadów z odpowiednimi napisami i w odpowiednim kolorze zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.06.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Emilii Sczanieckiej 4
Kuślin 64-316
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Kuślin
ul. Emilii Sczanieckiej 4
Kuślin 64-316
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się