Świadczenie usługi w zakresie utworzenia, utrzymania i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Kwidzyn wraz z zagospodarowaniem zebranych w Punkcie odpadów komunalnych

» Opis zapytania

1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie utworzenia, utrzymania i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców gminy Kwidzyn
w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r. wraz z zagospodarowaniem zebranych w Punkcie odpadów komunalnych.
1.2. W ramach przedmiotowej usługi Zamawiający zleci Wykonawcy utworzenie do dnia 16 listopada 2020 roku Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który będzie znajdował się bądź na terenie gminy Kwidzyn, bądź na terenie Miasta Kwidzyna, ze względu na położenie gminy Kwidzyn wokół miasta Kwidzyn.
1.3. PSZOK będzie świadczył usługi dla mieszkańców gminy Kwidzyn w piątki od godziny 8:00 do 16:00 oraz soboty od godziny 8:00 do 14:00 przyjmując dostarczone selektywnie zbierane przez mieszkańców gminy Kwidzyn odpady w następujących ilościach:
1.3.1. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny AGD i RTV – w każdej wytworzonej ilości rocznie;
1.3.2. odpady popiołu - w każdej wytworzonej ilości rocznie;
1.3.3. przeterminowane leki i chemikalia np. farby, rozpuszczalniki, lakiery, pozostałości po środkach ochrony roślin – w każdej wytworzonej ilości rocznie;
1.3.4. zużyte baterie, świetlówki, akumulatory, przepracowane oleje, zużyte opony małogabarytowe np. od samochodów osobowych - w każdej wytworzonej ilości rocznie;
1.3.5. zużyte opony wielkogabarytowe od ciągników rolniczych, przyczep, itp. – 2 sztuki rocznie od właściciela nieruchomości zamieszkałej;
1.3.6. odpady wielkogabarytowe np. szafy, regały, stoły, fotele, łóżka, kanapy, folie wielkogabarytowe, big bagi itp. - w każdej wytworzonej ilości rocznie;
1.3.7. odpady budowlane i rozbiórkowe np. gruz, usunięte tapety, tynki, okleiny, kafelki itp. – 2 m3 rocznie od właściciela nieruchomości zamieszkałej;
1.3.8. odpady i opakowania: z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, metali i opakowania wielomateriałowe - w każdej wytworzonej ilości rocznie;
1.3.9. bioodpady – w każdej wytworzonej ilości rocznie;
1.3.10. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstające w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki– w każdej wytworzonej ilości rocznie.
1.4. Odpady wskazane w pozycjach 1.3.1., 1.3.2., 1.3.6. i 1.3.9. oraz odpady opakowaniowe wskazane w pozycji 1.3.8. będą w pierwszej kolejności odbierane bezpośrednio z nieruchomości mieszkańców. Odpady te będą dostarczane przez mieszkańców do PSZOK, w szczególności, w sytuacjach ich wytworzenia poza terminami odbioru z nieruchomości.
1.4.1. Zamawiający zastrzega, że rodzaje oraz ilości odpadów podlegających limitowaniu mogą ulec zmianie.
1.4.2. Zamawiający zastrzega, że dni i godziny świadczenia usługi mogą ulec zmianie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.07.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Grudziądzka 30
Kwidzyn 82-500
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Kwidzyn
ul. Grudziądzka 30
Kwidzyn 82-500
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się