Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Spiczyn oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych od 1 września 2020 do 31 sierpnia 2021 r.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie ok. 1150 Mg (odzysk lub unieszkodliwienie) wszystkich wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Spiczyn, w okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z przepisami oraz odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz pozostałych lokalizacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2020 | 11:00


» Lokalizacja

21-077 Spiczyn


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Spiczyn
Spiczyn 10 C
21-077 Spiczyn
telefon: 817577048
fax: Brak
email: gmina@spiczyn.pl
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się