Przeprowadzenie specjalistycznej analizy przyrodniczej z zakresu ornitologii wzdłuż rzeki Odry na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie specjalistycznej analizy przyrodniczej z zakresu ornitologii wzdłuż rzeki Odry na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego, w celu wyznaczenia 100 najkorzystniejszych lokalizacji platform lęgowych dla ptaków drapieżnych. 2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Ul. Teofila Starzyńskiego 42433
Szczecin 70-506
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego
Ul. Teofila Starzyńskiego 42433
Szczecin 70-506
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się