Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu cmentarzy komunalnych , zamkniętych i wojennych w Olsztynie

» Opis zapytania

1. Określenie przedmiotu zamówienia:
1.1 Przedmiotem zamówienia jest wywóz odpadów z n/w cmentarzy:
a) cmentarz komunalny przy ul. Poprzecznej 9B - 18,31 ha
b) cmentarz komunalny przy ul. Wadąskiej 11 - 29,00 ha
c) cmentarz zamknięty św. Józefa przy ul. Rataja - 4,90 ha
d) cmentarz zamknięty św. Jakuba przy Al. Wojska Polskiego - 2,56 ha
e) cmentarz zamknięty przy ul. Sielskiej - 0,32 ha
f) cmentarz wojenny z I i II wojny światowej przy
ul. Szarych Szeregów - 1,39 ha
g) cmentarz wojenny Ofiar Terroru Hitlerowskiego przy
ul. Baczewskiego - 0,04 ha
h) cmentarz wojenny rosyjski z I wojny światowej przy
Al. Wojska Polskiego - 0,50 ha
2. Zakres usług obejmować będzie:
2.1. Odbiór i zagospodarowanie przez Wykonawcę odpadów o kodzie 20 02 03 ze 130 szt.
pojemników w kolorze czarnym o pojemności 1.100 l typu ESE dostarczonych i
ustawionych przez Wykonawcę na terenie cmentarzy komunalnych przy ul. Poprzecznej
9B i przy ul. Wadąskiej 11 ( ryczałtowa ilość odpadów to 1.500 ton/ 17 m-cy ).
2.2. Wywóz kontenerami i zagospodarowanie przez Wykonawcę odpadów o kodzie 20 02 01 z
cmentarzy zamkniętych św. Józefa, św. Jakuba i przy ul. Sielskiej i cmentarzy wojennych
przy ul. Szarych Szeregów, przy ul. Barczewskiego i przy Al. Wojska Polskiego (ryczałtowa
ilość odpadów to 180 ton/17 m-cy.).

2.3. Ilość odpadów z cmentarzy określonych w pkt. 2.1. i 2.2. Zamawiający oszacował na
podstawie faktycznie odebranych w latach 2017-2019 ilości odpadów przez Olsztyński
Zakład Komunalny w Olsztynie.
2.4. Całodobowy wywóz odpadów w ostatnim tygodniu października w związku z
przygotowaniem cmentarzy przed świętem Wszystkich Świętych.
2.5. Dostarczenie i ustawienie kontenerów na odpady typu KP 10 lub KP-7 w okresie przed
świętem Wszystkich Świętych w ilości 20 szt.,
2.6. Prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i p.poż. oraz w sposób nie
powodujący szkód w zabudowie cmentarnej.
2.7. Utrzymanie szczególnego porządku na stanowisku pracy z uwagi na charakter obiektów,
jakimi są cmentarze.
2.8. Prowadzenie prac przez pracowników noszących estetyczny ubiór ( ujednolicone ubrania
robocze) oraz posiadających oznaczenia identyfikacyjne.
2.9. Transport odpadów wyłącznie pojazdami do tego celu przystosowanymi.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Poprzeczna 9 B
Olsztyn 10-281
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie
Poprzeczna 9 B
Olsztyn 10-281
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się