Bieżące utrzymanie pasa drogowego w zakresie koszenia trawy na terenie miasta Bielska-Białej w 2020 roku – ZAKRES I i II.

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa ZAKRESY:
Przedmiotem zamówienia w ZAKRESIE I jest wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem pasa drogowego w zakresie koszenia trawy na obszarze wskazanym w Specyfikacji Technicznej (Rozdział IV SIWZ).
Przedmiotem zamówienia w ZAKRESIE II jest wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem pasa drogowego w zakresie koszenia trawy na obszarze wskazanym w Specyfikacji Technicznej (Rozdział IV SIWZ).
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne ww. ZAKRESY (Części) zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia.
Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia – każdego ZAKRESU.
Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.06.2020 | 10:30


» Lokalizacja

ul. Michała Grażyńskiego 10
Bielsko-Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
ul. Michała Grażyńskiego 10
Bielsko-Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się