UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m. st. WARSZAWY

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi utrzymania czystości i porządku na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.
Usługi polegają na cyklicznym wykonywaniu czynności związanych z wywozem odpadów z koszy ulicznych, usuwanie podrzuconych odpadów na obszarze całej Dzielnicy, w tym likwidacja dzikich wysypisk, podstawianie kontenerów na odpady w trakcie imprez lokalnych czy zorganizowanych zbiórkach odpadów.

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę (na pełen etat) przez wykonawcę lub podwykonawcę osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

1 Praskiego Pułku 33
Warszawa 05-075
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła
1 Praskiego Pułku 33
Warszawa 05-075
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się