"Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Olszyna."

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest odbiór w okresie 24 miesięcy począwszy od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2022 roku odpadów komunalnych z terenu Gminy Olszyna, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w tym w zabudowie jednorodzinnej i zabudowie wielorodzinnej oraz od właścicieli nieruchomości , na których znajduje się domek letniskowy lub z innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Olszyna. Przedmiot zamówienia obejmuje także odbieranie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych.
Odbiór odpadów komunalnych polegać będzie m.in. na:
1) odbiorze odpadów komunalnych od mieszkańców i ich transporcie do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych - Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich przy
ul. Bazaltowa 1, 59-800 Lubań;
2) wyposażeniu nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów
komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym;
3) wyposażenie w pojemniki i urządzenia oraz odbiór i transport odpadów z Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) ul. Wolności 60 D ,59-830 Olszyna do instalacji
przetwarzania odpadów komunalnych - Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich przy
ul. Bazaltowa 1, 59-800 Lubań.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Wolności 6
Olszyna 59-830
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Olszyna
ul. Wolności 6
Olszyna 59-830
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się