Wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla obszaru Natura 2000: Cedron PLH120060, na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla obszaruNatura 2000: Cedron PLH120060, na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”. W ramach zamówienia należy wykonać inwentaryzacje: siedliskową/botaniczną, herpetologiczną, malakologiczną, teriologiczną, ichtiologiczną.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do udziału w spotkaniach Zespołów Lokalnej Współpracy, które będą zorganizowane przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy. Ekspert na spotkaniach konsultacyjnych ZLW przedstawi pozostałym uczestnikom treści wynikające z opracowywanych przez niego zagadnień oraz będzie uczestniczył w dyskusji.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszego zamówienia precyzuje opisuje załącznik nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

31-542 Kraków


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Mogilska 25
31-542 Kraków
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się