Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Pułtusk ZZP.271.22.2020

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych w sposób selektywny od właścicieli z terenu Miasta i Gminy Pułtusk:
- nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
tj. z nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność usługowa, handlowa, produkcyjna, edukacyjna, administracyjna, rzemieślnicza i inne;
- nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Rynek 41
Pułtusk 06-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Pułtusk
ul. Rynek 41
Pułtusk 06-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się