Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP – 15/20 na usługę kompleksową polegającą na sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów przy ulicy Rzeźniczej 11 (jeden obiekt/dwa przyłącza) oraz Rzeźniczej 9 (jeden obiekt/jedno przyłącze).

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowa polegająca na sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucję energii elektrycznej w szacowanej ilości 875 MWh oraz dla punktów poboru określonych w załączniku nr 1 do SIWZ, w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r., zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Rzeźnicza 11
Kraków 31-540
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
ul. Rzeźnicza 11
Kraków 31-540
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się