Usługa wydobycia i odwodnienia osadów ściekowych w szacunkowej ilości do 5000 m³ z dna stawów fakultatywnych zlokalizowanych na oczyszczalni ścieków w Laskach

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację „Usługi wydobycia i odwodnienia osadów ściekowych
w szacunkowej ilości do 5000 m³ z dna stawów fakultatywnych zlokalizowanych na oczyszczalni ścieków
w Laskach” na co składają się:
1) usunięcie z dna stawów fakultatywnych osadu uwodnionego do wielkości szacunkowej ok. 5000 m³
refulerem. Urządzenie musi posiadać wymaganą prawem dokumentację techniczną dopuszczającą je do
użytkowania na terenie Unii Europejskiej (certyfikaty),
2) skierowanie wydobytego materiału do mobilnego zbiornika pośredniego w celu przygotowania materiału
do procesu filtracji,
3) odwodnienie osadu do wartości suchej masy od 18% do 25%, na mobilnym urządzeniu filtracyjnym,
którego łączna moc nie może przekraczać 25 KW,
4) zagospodarowanie ok. 800 t osadu zgodnie z przepisami prawa (ilość osadu przekazanego do
zagospodarowania zostanie wskazana przez Zamawiającego)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Jana Pawła II 47
Trzcinica 63-620
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Urząd Gminy
ul. Jana Pawła II 47
Trzcinica 63-620
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się