Usługa rozdrabniania mobilnym urządzeniem typu rozdrabniacz/rębak

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: rozdrabnianie mobilnym urządzeniem typu rozdrabniacz/rębak, mieszaniny: skoszonej trawy, gałęzi, konarów, karpin oraz innych części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków, cmentarzy oraz targowisk.
2. Zakres zamówienia obejmuje: pozyskanie w wyniku rozdrabniania surowca składającego się z cząstek drewna (gałęzi, konarów, karpin) i innych odpadów zielonych o wielkości frakcji max. do: 3 cm przekroju, 13 cm długości z 10% marginesem tolerancji na zwartą w pozyskanym surowcu nadfrakcję, z tym że ilość nadfrakcji nie może stanowić więcej jak 15% całości pozyskanej partii surowca. Pozyskany surowiec będzie wykorzystany jako materiał strukturotwórczy w technologii kompostowania prowadzonej na instalacji kompostowni odpadów biodegradowalnych GWDA.
Uwaga: materiał przeznaczony do rozdrabniania może zwierać w swoim składzie części mineralne np. gleba, ziemia, piasek drobne kamienie.
3. Zakres usługi obejmuje: dostarczenie maszyn na teren Zamawiającego, załadunek na rębak i rozdrabnianie ww. odpadów, zabezpieczenie paliwa do maszyn, obsługę maszyn, uporządkowanie terenu po zakończonych pracach. Orientacyjna ilość surowca będąca przedmiotem zamówienia – do 15.000 m.p. – dotyczy surowca rozdrobnionego/pozyskanego - zrębki.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w załączniku nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Na Leszkowie 4
Piła 64-920
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

GWDA spółka z o.o.
ul. Na Leszkowie 4
Piła 64-920
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się