Usługi pielęgnacji i wycinki drzew na Cmentarzach Komunalnych m. st. Warszawy

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego są usługi pielęgnacji i wycinki drzew na cmentarzach komunalnych m.st. Warszawy, w tym:
a) usługi pielęgnacji drzew - kod CPV 77.21.15.00-7,
b) usługi wycinania drzew - kod CPV 77.21.14.00-6.
2. Wymagany zakres zamówienia określają kosztorysy ofertowe stanowiące załączniki nr 2/I, nr 2/II, do SIWZ dla każdej części zamówienia.
3. Harmonogramy prac pielęgnacji i wycinki drzew stanowiące załączniki nr 6/I, nr 6/II do SIWZ dla każdej części zamówienia.
4. Technologia wykonania prac pielęgnacji i wycinki drzew opisana jest w załączniku nr 9 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.06.2020 | 12:30


» Lokalizacja

ul. Powązkowska
Warszawa 01-797
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
ul. Powązkowska
Warszawa 01-797
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się