Sukcesywna dostawa opału - pelletu do Urzędu Gminy w Lipiu i jednostek organizacyjnych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z sukcesywną dostawą opału - pelletu drzewnego stanowiącego powszechnie dostępny przedmiot zamówienia o ustalonych standardach jakościowych spełniających normy europejskie od dnia podpisania umowy do 30.04.2021 r. do dwóch Zespołów Szkolno –Przedszkolnych, budynku Urzędu Gminy w Lipiu i dwóch budynków świetlic wiejskich

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Częstochowska 29
Lipie 42-165
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa gazowe
  • Paliwa jądrowe
  • Paliwa płynne
  • Węgiel, brykiet, koks, torf i produkty koksownicze
  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Gmina Lipie
ul. Częstochowska 29
Lipie 42-165
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się