Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Dęblin

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Odbiór, w tym uprzątnięcie terenu wokół koszy w promieniu 5 m i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze śmietniczek miejskich (około 160 sztuk o pojemności średnio 60 l) zgodnie z wykazem oraz częstotliwością określonymi poniżej:
a) ul. Warszawska, ul. Niepodległości, ul. Kocka, ul. Okólna, ul. PCK,
ul. Marszałka Piłsudskiego, ul. Wąska, skwery przed budynkiem Urzędu Miasta, skwer przy placu Orląt Dęblińskich, Targowisko Miejskie przy ul. Niepodległości – trzy razy w tygodniu, w poniedziałek, środę i piątek w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia oraz pięć razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku w okresie od 1 maja do 31 października,
b) ul. 15 Pułku Piechoty Wilków, ulice w os. 15 Pułku Piechoty Wilków,
ul. Stężycka, ul. Wiślana, os. Wiślana, ul. Stara, ul. Dworcowa, ul. Kościuszki, ul. Kwiatowa, ul. Żeromskiego, ul. Michalinowska, ul. Staszica,
ul. Sienkiewicza, ul. Podchorążych, ul. Asnyka, ul. 1-go Maja, ul. Lipowa, os. Stawy, ul. Krasickiego, ul. Wesoła, ul. Wiejska, ul. Prusa, os. Lotnisko,
ul. Spacerowa, ul. Szpitalna, ul. Jagiellończyka, os. Jagiellońskie, ul Środkowa – dwa razy w tygodniu, w poniedziałek i piątek.
2) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Cmentarza komunalnego,
z częstotliwością – raz w tygodniu w poniedziałek.
3) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Targowisk Miejskich,
z częstotliwością:
a) Targowisko Miejskie „Mój Rynek”, przy ul. Niepodległości w Dęblinie, zlokalizowane na działkach o numerach ewidencyjnych 646/5, 646/6 oraz 646/7 w obrębie 1-Dęblin – raz w tygodniu w poniedziałek.
b) Tymczasowe Targowisko Miejskie, przy ul. 15 Pułku Piechoty Wilków w Dęblinie, zlokalizowane na części działki o numerze ewidencyjnym 4057/5 w obrębie 1-Dęblin – raz w tygodniu w poniedziałek.
4) W razie konieczności Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia:
a) dodatkowego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z Cmentarza Komunalnego oraz Targowisk Miejskich określonych w pkt 2 i 3,
b) dodatkowego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta) ze śmietniczek miejskich zlokalizowanych w ul. Warszawskiej, ul. Niepodległości, ul. Kockiej, ul. Okólnej, ul. PCK,
ul. Marszałka Piłsudskiego, ul. Wąskiej, skwerze przed budynkiem Urzędu Miasta, skwerze przy placu Orląt Dęblińskich oraz Targowisku Miejskim przy
ul. Niepodległości.
5) Realizacja usług dodatkowych, w zależności od rzeczywistych potrzeb, odbywała się będzie w oparciu o pisemne zlecenia, w których Zamawiający każdorazowo będzie określać miejsce jej wykonania oraz termin realizacji:
a) Zlecenia przekazane faksem lub drogą elektroniczną będą uważane, także za zlecenie udzielone w formie pisemnej,
b) W przypadkach realizacji usługi w systemie dodatkowym zlecenia prac mogą zostać wydane w formie przekazu telefonicznego. Każde telefoniczne wydanie polecenia potwierdzone zostanie przez Zamawiającego zleceniem w formie pisemnej, nie później niż w terminie do 3 dni.
6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości koszy ulicznych przewidzianych do opróżnienia +/-10 sztuk przy zachowaniu ceny ofertowej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Rynek 12
Dęblin 08-530
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Miasto Dęblin
ul. Rynek 12
Dęblin 08-530
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się