Dostawa energii elektrycznej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zamawiającego do punktów poboru energii elektrycznej wymienionych w Załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia sta-nowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ. Dostawy odbywają się na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.). Szacunkowe wielkości zużycia energii elektrycznej zawiera Formularz Obliczenia Ceny stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.06.2020 | 09:45


» Lokalizacja

os. Dłubacze 160
Ochotnica Dolna 34-452
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Gmina Ochotnica Dolna
os. Dłubacze 160
Ochotnica Dolna 34-452
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się