Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Nekla w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) odbiór i transport wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Nekla do instalacji komunalnej,
b) przekazywanie odebranych odpadów komunalnych do stacji przeładunkowej zlokalizowanej w miejscowości Bardo gm. Września, funkcjonującej w ramach Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lulkowie,
c) udostępnienie worków na odpady zbierane selektywnie do nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi zbierającymi odpady selektywne systemem workowym, w okresie trwania zamówienia,
d) dbałość o należyty stan sanitarny, porządkowy i techniczny pojemników, kontenerów, worków oraz gniazd.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.06.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Dworcowa 10
Nekla 62-330
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Nekla
Dworcowa 10
Nekla 62-330
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się