„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Oleszyce w okresie od 01.07.2020 do 31.12.2020 r. ”

» Opis zapytania

Szacunkowa ilość odpadów do zebrania i zagospodarowania w okresie obowiązywania umowy.
1) Zmieszane odpady komunalne 450 Mg
2) Tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe 80 Mg
3) Szkło 40 Mg
4) Papier, tektura 8 Mg
5) Sprzęt elektryczny i elektroniczny 1 Mg
6) Meble i odpady wielkogabarytowe 65 Mg
7) Zużyte opony z samochodów osobowych, rowerów i motocykli 5 Mg
8) Odpady z budowy remontu i demontaży 5 Mg
9) Przeterminowane leki, chemikalia 0,10 Mg
10) Baterie i akumulatory 0,40 Mg
11) Tekstylia i odzież 0,50 Mg
12) Bioodpady i odpady zielone 4 Mg
13) Popioły i żużle 1 Mg
Podana ilość odbioru odpadów jest wielkością orientacyjną w celu sporządzenia oferty.
90500000–2 Usługi wywozu odpadów
90512000–9 Usługi transportu odpadów
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000-3 Usługi Recyklingu odpadów
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Rynek 1
Oleszyce 37-630
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Oleszyce
ul. Rynek 1
Oleszyce 37-630
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się