usługę usunięcia gumy z nawierzchni betonowych oraz oznakowanie lotniska

» Opis zapytania

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ.
Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga aby Wykonawca zatrudnił, do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę, osoby wykonujące tzw. prace fizyczne, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeksu pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.06.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Ul. Silniki 1
Poznań 61-325
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

31 Baza Lotnictwa Taktycznego
Ul. Silniki 1
Poznań 61-325
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się