Utworzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Wilamowice oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Wilamowice oraz przyjmowanie w PSZOK i przekazanie do zagospodarowania określonych przez Zamawiającego frakcji odpadów komunalnych.
Obsługa PSZOK realizowana będzie od 01.01.2021r do 31.12.2021r w każdą środę w godzinach od 10.00 do18.00 oraz w każdą sobotę w godzinach od 7.00 do 15.00.
Wykonawca w terminie do 16 grudnia 2020 r. zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia gotowości funkcjonowania PSZOK zgodnie z wszystkimi wytycznymi określonymi przez Zamawiającego wraz z wymaganą dokumentacją.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w rozdziale III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.06.2020 | 08:30


» Lokalizacja

Rynek 1
Wilamowice 43-330
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Urząd Gminy Wilamowice
Rynek 1
Wilamowice 43-330
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się