Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania ba-lotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” pochodzących z terenu Gminy Załuski.
2. Kod odbioru odpadów: 02 01 04.
3. Zadanie realizowane jest w ramach programu priorytetowego nr 2.8 „ Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej i finansowane będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
4. Zakres rzeczowy obejmuje:
1) ważenie odbieranych odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag;
2) załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z w/w odpadów;
3) transport odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów;
4) rozładunek i przekazanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia.
Oferta winna zawierać koszty transportu, unieszkodliwienia oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów.
Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i unieszkodliwienia lub poddania odzyskowi na podstawie zgłoszeń rolników:
- folia rolnicza - 276 Mg
- siatka do owijania balotów - 3 Mg
- sznurek do owijania balotów - 1 Mg
- opakowania po nawozach - 12 Mg
- opakowania typu big bag - 9 Mg


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.06.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Załuski 67
Załuski 09-142
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe
  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Urząd Gminy w Załuskach
Załuski 67
Załuski 09-142
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się