Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest „Usunięcie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Nowe Piekuty. Zadanie realizowane jest w ramach programu priorytetowego nr 2.8 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” i finansowane będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zakres rzeczowy obejmuje usunięcie odpadów pochodzących z działalności rolniczej w 2 terminach dla każdego z 2 miejsc wskazanych na terenie gminy, w tym: załadunek, odbiór odpadów transport odpadów z miejsca odbioru do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie/unieszkodliwienie lub poddanie odzyskowi odpadów pochodzących z działalności rolniczej: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu big bag wraz z kosztami unieszkodliwiania oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów. Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i unieszkodliwiania lub poddania odzyskowi to 334 Mg

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Główna 8
Nowe Piekuty 18-212
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe
  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Urząd Gminy Nowe Piekuty
ul. Główna 8
Nowe Piekuty 18-212
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się