Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych stanowiących domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku z terenu Gminy Wilkowice oraz dostarczeniu tych odpadów do Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych prowadzonej przez Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ulicy Krakowskiej 315d.
2. Przedmiotem zamówienia objęte jest również sprzątanie przystanków autobusowych i koszy ulicznych, sprzątanie dzikich wysypisk oraz wywóz odpadów powstałych w wyniku zdarzeń losowych np. pogorzelisk, a następnie dostarczenie tych odpadów do Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych prowadzonej przez Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ulicy Krakowskiej 315d.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
a) Opis Przedmiotu Zamówienia – stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ;
b) wykaz nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku – stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ,
c) wykaz koszy ulicznych i przystanków na terenie Gminy Wilkowice – stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
d) Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych – stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.
4. Szczegółowy opis sposobu realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy – stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.06.2020 | 13:00


» Lokalizacja

Wyzwolenia 25
Wilkowice 43-365
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Wilkowice
Wyzwolenia 25
Wilkowice 43-365
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się