Odbiór odpadów. Zadanie nr 1 – Odbiór odpadów: odpady ze studzienek kanalizacyjnych – kod odpadu 20 03 06. Zadanie nr 2 – Odbiór odpadów: odpady powstałe w wyniku wypadków i losowych, odpady wykazujące właściwości niebezpieczne – kod odpadu 16 81 01*. Zadanie nr 3 – Odbiór odpadów z Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych Zadanie nr 4 – Odbiór odpadów: odpady w postaci zużytych opon – kod 16 01 03.

» Opis zapytania

Zadanie nr 1 – Odbiór odpadów: odpady ze studzienek kanalizacyjnych – kod odpadu 20 03 06.
Zadanie nr 2 – Odbiór odpadów: odpady powstałe w wyniku wypadków i losowych, odpady wykazujące właściwości niebezpieczne – kod odpadu 16 81 01*.
Zadanie nr 3 – Odbiór odpadów z Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych
Zadanie nr 4 – Odbiór odpadów: odpady w postaci zużytych opon – kod 16 01 03.
Szczegóły zawarte w SIWZ dostępnej na stronie Zamawiającego.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.06.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Jankowicka 41b
Rybnik 44-200
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Miasto Rybnik - Rybnickie Służby Komunalne
Jankowicka 41b
Rybnik 44-200
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się