Dostawa polegająca na sprzedaży energii elektrycznej dla Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. przez okres 12 miesięcy

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa polegająca na sprzedaży energii elektrycznej dla punktów odbioru energii elektrycznej stanowiących własność Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. przez okres 12 miesięcy liczony od daty podpisania umowy. W zakresie obowiązków wykonawcy jest przeprowadzenie skutecznej procedury zmiany sprzedawcy energii, przy czym:
1.1. W zakresie punktu odbioru energii znajdującego się we Wrocławiu przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4 - wykonawca jest obowiązany w imieniu Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu umowy przeprowadzić skutecznie procedurę zmiany sprzedawcy i rozpocząć dostawę energii nie wcześniej niż przed 1 lipca 2020 r., jednak nie później niż do 1 sierpnia 2020 r.;
1.2. W zakresie punktu odbioru energii znajdującego się w Szklarskiej Porębie, przy ul. Jakuszyce 8 - wykonawca jest obowiązany w imieniu Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu umowy przeprowadzić skutecznie procedurę zmiany sprzedawcy i rozpocząć dostawę energii nie wcześniej niż przed 1 lipca 2020 r., jednak nie później niż od 1 sierpnia 2020 r.;
1.3. W zakresie planowanego na początek II kwartału 2021 r. odbioru obecnie realizowanej inwestycji pn. „Budowa hali produkcyjno-magazynowej z budynkiem biurowo-socjalnym wraz z infrastrukturą techniczną – inkubator przedsiębiorczości – budowa budynku Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. – etap 3, przy ul. E. Kwiatkowskiego we Wrocławiu” wykonawca będzie zobowiązany w imieniu Zamawiającego, niezwłocznie po otrzymaniu od niego takiej informacji, rozpocząć procedurę zgłoszenia sprzedawcy i dostawy energii dla nowego punktu poboru lub wypowiedzieć umowę kompleksową na sprzedaż i dystrybucję energii, doprowadzić do zawarcia umowy dystrybucyjnej, przeprowadzić skutecznie procedurę zmiany sprzedawcy i rozpocząć dostawę energii dla nowego punktu poboru. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania powyższych czynności wyłącznie w przypadku, kiedy nowy punkt poboru zostanie uruchomiony w trakcie trwania umowy.
Szacunkowa ilość dostarczanej energii elektrycznej w okresie zamówienia (12 miesięcy) wyniesie około 1540000 kWh (1540 MWh).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4
Wrocław 52-326
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa gazowe
  • Paliwa jądrowe
  • Paliwa płynne
  • Węgiel, brykiet, koks, torf i produkty koksownicze
  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4
Wrocław 52-326
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się