Utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2020 r.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2020 r. polegające na:
a. zamiataniu i usuwaniu odpadów z powierzchni 68 552 m²,
b. odśnieżaniu i posypywaniu piaskiem 24 987 m² chodników w mieście wraz z przejściami dla pieszych,
c. wykonaniu 150 odśnieżeń innych przejść dla pieszych,
d. rozstawieniu 53 szt. pojemników na piasek z solą,
e. dowozie piasku z solą do rozstawionych 53 szt. pojemników,
f. transporcie zebranych odpadów o masie 60 Mg do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Radomiu.
2. Wykonanie zamówienia polega na:
a. zamiataniu i usuwaniu odpadów z chodników wraz z pasami zieleni, rabat, placów, zatok parkingowych i terenów zieleni na ulicach miasta zgodnie z załącznikiem nr 1 do wzoru umowy.
b. odśnieżaniu i posypywaniu piaskiem powierzchni chodników i przejść dla pieszych przy ulicach wykazanych w załączniku nr 2 do wzoru umowy, w tym również w dni świąteczne w przypadku konieczności.
c. odśnieżaniu przejść dla pieszych przy ulicach innych niż wykazane w załączniku nr 2 do wzoru umowy (150 odśnieżeń przejść po obu stronach ulicy),
d. wytworzeniu lub zakupie mieszanki 20% soli z piaskiem o masie 130 Mg,
e. rozstawieniu i uzupełnieniu piaskiem z solą przed sezonem zimowym 53 szt. pojemników
w miejscach wykazanych w załączniku nr 3 do wzoru umowy,
f. transporcie odpadów do Radomia zebranych z ulic w okresie trwania umowy, o masie 60 Mg.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.06.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Józefa Piłsudskiego 47
Grójec 05-600
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Gmina Grójec
ul. Józefa Piłsudskiego 47
Grójec 05-600
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się