Usuwanie odpadów

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Grajewo, tj. folii rolniczej, siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag w ramach zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Zadanie realizowane jest w ramach programu priorytetowego usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej i finansowane będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. Zakres rzeczowy obejmuje:
a) ważenie odbieranych odpadów dostarczonych przez mieszkańców do Gminnego Zakładu Komunalnego w Wierzbowie, Wierzbowo 56A, 19-200 Grajewo,
b) transport odebranych odpadów do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia środkami transportu wykonawcy prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów posiadającego wpis do rejestru BDO,
c) rozładunek i przekazanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia.
Oferta winna zawierać koszty transportu, unieszkodliwienia oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów.
3. Sumaryczna, szacunkowa ilość odpadów do odbioru i unieszkodliwienia lub poddania odzyskowi na podstawie zgłoszeń rolników wynosi 600 Mg w tym:
a) folia rolnicza: 455,17 Mg.
b) opakowania po nawozach i typu Big Bag: 72,40 Mg.
c) siatka i sznurek do owijania balotów: 72,43 Mg.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Komunalna 6
Grajewo 19-200
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Grajewo
ul. Komunalna 6
Grajewo 19-200
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się