Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego wraz z usuwaniem skutków nieprzewidzianych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego i pieszego w pasie drogowym dróg publicznych będących w zarządzie Prezydenta Miasta i dróg wewnętrznych stanowiących własność gminy.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego wraz z usuwaniem skutków nieprzewidzianych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego i pieszego w pasie drogowym dróg publicznych będących w zarządzie Prezydenta Miasta i dróg wewnętrznych stanowiących własność gminy, w tym m.in.:
- prowadzenie bieżącego monitorowania pasa drogowego dróg wojewódzkich, powiatowych, w tym Drogowej Trasy Średnicowej i N-S,
- usuwanie przeszkód,
- zbieranie i transport substancji niebezpiecznych (likwidacja wycieku oleju, płynów, usuwanie rozlanej farby i innych) do wyspecjalizowanych zakładów prowadzących działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,
- usuwanie odpadów powstających podczas prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej,
- usuwanie odpadów powstałych w wyniku wypadków i zdarzeń losowych,
- wywóz odpadów poakcyjnych, powypadkowych i pochodzących z kolizji drogowych,
- usuwanie złomów/wiatrołomów .
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.06.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Plac Jana Pawła II 6
Ruda Śląska 41-709
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Miasto Ruda Śląska
Plac Jana Pawła II 6
Ruda Śląska 41-709
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się