Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych

» Opis zapytania

Przedmiotem umowy jest usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej, określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10 z późn.zm.) w podgrupie 1801,
Zamówienie podzielone jest na 2 zadania obejmujące odpady sklasyfikowane w następujących kodach:
Zadanie 1
18 01 02* Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03), odbierane ze Szpitala w Sokołowie Podlaskim
– szacunkowa ilość – 0,732 Mg na 6 miesięcy

18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt oraz inne odpady z grupy 18 01, odbierane ze Szpitala w Sokołowie Podlaskim i wiejskich ośrodków zdrowia w Repkach, Wyrozębach, Czerwonce, Skibniewie oraz Przychodni i Ośrodku Kosowie Lackim
- szacunkowa ilość – 30 Mg na 6 miesięcy
Zadanie 2
18 01 04* Inne odpady, niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu,pościel,ubrania jednorazowe, pieluchy)
- szacunkowa ilość – 10 Mg na 6 miesięcy
Przewiduje się ok. 170 kg na dobę odpadów do unieszkodliwiania

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.06.2020 | 10:30


» Lokalizacja

ul. ks. Jana Bosko 5
Sokołów Podlaski 08-300
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. ks. Jana Bosko 5
Sokołów Podlaski 08-300
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się