Dostawa części zamiennych do dwóch spektrometrów mas Agilent.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do dwóch spektrometrów mas Agilent, zwanych dalej „częściami”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Gagarina 11
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się