UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW/ PARTNERÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO WE WŁOCŁAWKU

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków/ partnerów oraz pełnoletnich dzieci pracowników Sądu Rejonowego we Włocławku.
Zakres zamówienia obejmuje:
1) ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego oraz dodatkowo:
- ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
- ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego,
- ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy,
- ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy,
- ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu,
2) ubezpieczenie na wypadek śmierci współmałżonka oraz dodatkowo ubezpieczenie na wypadek śmierci współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
3) ubezpieczenie na wypadek śmierci rodziców lub teściów,
4) ubezpieczenie na wypadek śmierci dziecka,
5) ubezpieczenie na wypadek urodzenia się dziecka,
6) ubezpieczenie na wypadek urodzenia martwego dziecka
7) ubezpieczenie na wypadek osierocenia dziecka,
8) ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
9) ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu,
10) ubezpieczenie na wypadek trwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy,
11) ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego,
12) ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych Ubezpieczonego,
13) ubezpieczenie na wypadek leczenia specjalistycznego Ubezpieczonego,
14) ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą (w tym pobyt na OIOM i rekonwalescencja) oraz dodatkowo ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego zawałem serca lub udarem mózgu,
15) ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku (w tym pobyt na OIOM i rekonwalescencja) oraz dodatkowo:
- ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku komunikacyjnego,
- ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku przy pracy,
- ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy,
16) ubezpieczenie zwrotu kosztów zakupu leków,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej SIWZ: Załącznik nr 1: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne ubezpieczenia grupowego na życie pracowników, współmałżonków/ partnerów oraz pełnoletnich dzieci pracowników Sądu Rejonowego we Włocławku”;

Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66511000 – 5 (usługi ubezpieczenia na życie), 66512100 - 3 (usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków), 66512210 - 7 (usługi dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego), 66512220 – 0 (usługi ubezpieczenia medycznego).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Kilińskiego 20
Włocławek 87-800
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały wiążące i łączenia
  • Ubezpieczenia

» Dane nabywcy

Sąd Rejonowy we Włocławku
ul. Kilińskiego 20
Włocławek 87-800
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się