Dostawa rękawic

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa rękawic.

Zadanie podzielone jest na trzy pakiety :
Pakiet Nr 1 – Rękawice chirurgiczne,
Pakiet Nr 2 – Rękawice diagnostyczne,
Pakiet Nr 3 – Rękawice diagnostyczne.

Szczegółowy wykaz asortymentu oraz jego wymagania zawarte są w Załączniku Nr 1 do SIWZ – Formularz Asortymentowo – Cenowy, dołączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Bolesława Leśmiana 4
Świdnik 21-040
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Bolesława Leśmiana 4
Świdnik 21-040
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się