Dostawa odczynników do oznaczania przeciwciał anty-SARS-COV-2 w klasie IgG oraz IgA wraz z dzierżawą oraz serwisowaniem analizatora na potrzeby RCKiK

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa odczynników do oznaczania przeciwciał anty-SARS-COV-2 w klasie IgG oraz IgA wraz z dzierżawą oraz serwisowaniem analizatora na potrzeby RCKiK” Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33696500-0 Odczynniki laboratoryjne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Żołnierzy Niepodległej 8
Lublin 20-078
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
Żołnierzy Niepodległej 8
Lublin 20-078
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się