UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY ROGOŹNO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Rogoźno wraz z jednostkami organizacyjnymi. Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy następujące części:
Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rogoźno wraz z jednostkami organizacyjnymi. Zakres ubezpieczenia obejmuje:
1)ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w tym:
•od kradzieży z włamaniem i rabunku,
•przedmiotów szklanych od stłuczenia,
2)ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
3)ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
4)Ubezpieczenie NNW sołtysów,
5)Ubezpieczenie NNW strażników miejskich.
Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Rogoźno. Zakres ubezpieczenia obejmuje:
1)obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
2)ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty Auto Casco,
3)ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
4)ubezpieczenie Assistance
Część III: ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Rogoźno. Zakres zamówienia obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.06.2020 | 12:30


» Lokalizacja

ul. Nowa 2
Rogoźno 64-610
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Ubezpieczenia

» Dane nabywcy

Gmina Rogoźno
ul. Nowa 2
Rogoźno 64-610
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się