Przebudowa budynku kuchni przyszpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu w celu dostosowania obiektu do obowiązujących wymogów sanitarno - technicznych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa budynku kuchni przyszpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu celu dostosowania obiektu do obowiązujących wymogów sanitarno - technicznych w zakresie jej doświetlenia i wentylacji oraz wymiany pokrycia dachowego wraz z jego termoizolacją. Zakres zamówienia obejmuje: Wykonanie robót na podstawie dokumentacji projektowej, Zakończenie robót, podpisanie protokołu odbioru, Uzyskanie od Inspektora Nadzoru Budowlanego pozwolenia na użytkowanie (jeśli uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wymagane będzie zapisami w decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę), oraz zawiadomienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu robót budowlanych i zamiarze przystąpienia do użytkowania budynku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony SIWZ oraz Projektach wykonawczych stanowiących załączniki do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Kościuszki 74
Wągrowiec 62-100
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zespół Opieki Zdrowotnej
Kościuszki 74
Wągrowiec 62-100
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się