Sukcesywna dostawa materiałów szewnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej według poszczególnych pakietów

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną sprzedaż materiałów szewnych dla potrzeb SPZOZ w Kole w ramach oddzielnych pakietów. Szczegółowy opis wymagań i parametrów jakościowych, szacunkowe zestawienie ilościowe materiałów szewnych określone zostały w druku FORMULARZ CENOWY. Szczegółowy sposób wykonania zamówienia publicznego opisany został w druku PROJEKT UMOWY

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.06.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Poniatowskiego 25
Koło 62-600
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Poniatowskiego 25
Koło 62-600
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się