Wymiana urządzeń grzewczych wraz z wykonaniem instalacji przewidzianych wnioskiem o dofinansowanie oraz termomodernizacją obiektu z opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż urządzeń grzewczych wraz z wykonaniem instalacji przewidzianych wnioskiem o dofinansowanie oraz termomodernizacją obiektu z opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej, z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1 - dostawa i montaż urządzeń grzewczych wraz z wykonaniem instalacji oraz pompy ciepła
W ramach zamówienia należy dostarczyć i zamontować 32 kotły do ogrzewania budynków mieszkalnych wraz z całym osprzętem oraz pompy ciepła – zgodnie z wytycznymi zawartymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz w istotnych postanowieniach umowy – dla zadania nr 1.
Zadania nr 2 - dostawa i montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych
W ramach zamówienia, należy dostarczyć i zamontować 3 zestawy instalacji kolektorów słonecznych montowanych na budynkach mieszkalnych – zgodnie z wytycznymi zawartymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz w istotnych postanowieniach umowy – dla zadania nr 2.
Zadania nr 3 - wykonania termomodernizacji budynku
W ramach zamówienia, należy wykonać prace termomodernizacyjne budynku mieszkalnego – zgodnie
z wytycznymi zawartymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz w istotnych postanowieniach umowy – dla zadania nr 3.
UWAGA:
Szczegółowe parametry techniczne urządzeń oraz zakres prac montażowych
i termomodernizacyjnych, zostały określone w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.06.2020 | 10:30


» Lokalizacja

ul. Szkolna
Raszyn 05-090
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Gmina Raszyn
ul. Szkolna
Raszyn 05-090
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się