Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania „Remont ośrodka w Lininie” oraz w okresie rękojmi i gwarancji

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji robót budowlanych na terenie należącego do Urzędu do Spraw Cudzoziemców ośrodka dla cudzoziemców w Lininie (05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie) oraz w okresie rękojmi i gwarancji.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.06.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Koszykowa 16
Warszawa 00-564
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Urząd do Spraw Cudzoziemców
Koszykowa 16
Warszawa 00-564
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się