Sukcesywne dostawy ziemiopłodów - II

» Opis zapytania

Zad. 1–Warzywa okopowe – 5 poz. asort. w różnych ilościach;
Zad.2 – Jabłka – 1 poz. asort. w ilości 4000 kg;
Zad.3 – Warzywa – 6 poz. asort. w różnych ilościach;
Zad. 4 – Pozostałe warzywa i owoce – 22 poz. asort. w różnych ilościach;
Zad. 5 – Ziemniaki – 1 poz. asort. w ilości 12000 kg;

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.06.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Monte Cassino 18
Przemyśl 37-700
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

 • Produkty gospodarki leśnej
 • Produkty łowiectwa
 • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
 • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
 • Usługi wspomagajace rybołóstwo
 • Usługi związane z leśnictwem
 • Usługi związane z łowiectwem
 • Płody rolne
 • Rośliny
 • Sprzęt związany z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą zwierząt
 • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
 • Zwierzęta żywe

» Dane nabywcy

Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu
ul. Monte Cassino 18
Przemyśl 37-700
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się