Swiadczenie usług gastronomicznych w pomieszczeniach kuchni SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia dla pacjentów ośrodka

» Opis zapytania

Przygotowanie, gotowanie i podawanie posiłków w pomieszczeniach kuchni SPZOZ WOTUW Stanomino dla pacjentów ośrodka oraz prowadzenie sprzedaży detalicznej artykułów pierwszej potrzeby dla pacjentów ośrodka w dzierżawionym pomieszczeniu ( kiosk-bufet ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.06.2020 | 08:00


» Lokalizacja

Stanomino 5
Stanomino 78-217
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Stanomino 5
Stanomino 78-217
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się