"Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych „Adaptacja budynku po Liceum Plastycznym na potrzeby technikum ZS12” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych i robót budowlanych Adaptacji budynku po Liceum Plastycznym na potrzeby Technikum ZS12 w Gorzowie Wielkopolskim.
2. Przedmiot zamówienia ma polegać na dostosowaniu parametrów istniejącego budynku do potrzeb placówki edukacyjnej oraz obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. Obiekt ma zapewniać możliwość prowadzenia zajęć lekcyjnych dla około 200 uczniów oraz ok. 10 osób kadry pedagogicznej. Należy przewidzieć pomieszczenia dydaktyczne, niezbędne pomieszczenia towarzyszące funkcji dydaktycznej budynku, pomieszczenia dla pracowników placówki, węzły sanitarne, montaż niezbędnych instalacji, w tym przeciwpożarowych.
3. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa etapy, tj.:
1) Etap I - Zakres prac projektowych: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Zaprojektowany budynek ma być dostępny dla osób niepełnosprawnych zgodnie z zaleceniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego, Opisu przedmiotu zamówienia, Projektu umowy.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca etapował realizację Etapu I-go. Zamawiający wymaga aby w pierwszej kolejności wykonać opracowanie I-go piętra, oraz uzyskać pozwolenie na użytkowanie pomieszczeń na I-ym piętrze.
2) Etap II - Roboty budowlano – montażowe i instalacyjne projektowanej budowy. .
Zamawiający wymaga aby Wykonawca z etapował realizację Etapu II-go. Zamawiający wymaga aby w pierwszej kolejności wykonać roboty budowlane na I-ym piętrze, oraz uzyskać pozwolenie na użytkowanie pomieszczeń zlokalizowanych na I-ym piętrze.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.06.2020 | 14:00


» Lokalizacja

ul. Okólna 35
Gorzów Wlkp. 66-400
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zespół Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać
ul. Okólna 35
Gorzów Wlkp. 66-400
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się