Dostawa systemu automatycznej digitalizacji dokumentów

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu automatycznej digitalizacji dokumentów na potrzeby elektronicznej dokumentacji medycznej przy zachowaniu formy pisemnej przy pomocy długopisu cyfrowego. Umożliwi to jednoczesne powstawanie wersji papierowej i elektronicznej dokumentu dowolnego, ustrukturyzowanego dokumentu. W ramach przetworzonego dokumentu automatycznie powstawanie wersja pdf tworzonego dokumentu oraz xml z danymi zawartymi w strukturze dokumentu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :
Przez system automatycznej digitalizacji dokumentów papierowych rozumiane jest sprzęt i oprogramowanie, które umożliwia jednoczesne powstawanie wersji papierowej i elektronicznej dokumentu dowolnego, ustrukturyzowanego dokumentu. W ramach przetworzonego dokumentu powinna automatycznie powstawać wersja pdf tworzonego dokumentu oraz xml z danymi zawartymi w strukturze dokumentu.
3. Szczegółowy opis w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. J. Waszyngtona 17
Białystok 15-274
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
ul. J. Waszyngtona 17
Białystok 15-274
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się