Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizatora plazmowego STERRAD 100NX z podziałem na części

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizatora plazmowego STERRAD 100NX z podziałem na części
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Formularzu Cenowym - załącznik nr 2.
Przedmiot zamówienia został podzielony na części:
Część nr 1: Materiały eksploatacyjne do sterylizatora plazmowego Sterrad 100 NX
Część nr 2: Materiały eksploatacyjne do sterylizatora plazmowego Sterrad 100 NX wraz z serwisem
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub większą liczbę części. Oferta złożona na daną część musi jednakże obejmować cały zakres dostawy przewidzianej w SIWZ dla tej części.
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie: Centralna Sterylizacja Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.06.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Szpitalna 16
Przeworsk 37-200
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
ul. Szpitalna 16
Przeworsk 37-200
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się