Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad rozbudową istniejącego budynku głównego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach o pomieszczenie laboratoryjno-biurowe oraz budową minimum 20 stanowisk postojowych dla samochodów

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z przygotowaniem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń w celu prawidłowej i najbardziej efektywnej dalszej realizacji, na podstawie opracowanej dokumentacji, robót budowlanych. Poniesienie wszelkich wymaganych materiałów i uzgodnień, w tym map do celów projektowych (jeśli będą wymagane).
2. Pełnienie nadzoru autorskiego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Jagiellońska 68
Kielce 25-734
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
ul. Jagiellońska 68
Kielce 25-734
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się